Alaealiste jaoks muutub reisimise ja koolisisese huviharidusega seonduv COVID regulatsioon

Valitsus täpsustas COVID regulatsiooni seoses laste ja alla 18aastaste või sel õppeaastal 19aastaseks saavate noorte riigipiiri ületamise ja eneseisolatsiooniga. Uuendatud nõuded puudutavad Eestisse tulemist riskiriikidest, kus 14 päeva nakatumise näit 100 000 elaniku kohta on üle 75. Lisaks laieneb COVID lähikontaktsuse isolatsioonivabastus ka koolisisesele huviharidusele. Uued nõuded hakkavad kehtima esmaspäevast, 27. septembrist.

Alla 12aastaste laste suhtes hakkab kehtima nõue, mille järgi tuleb lapsel, kes käis reisil koos vaktsineerimata või COVID-19 läbipõdemata lapsevanema või hooldajaga, teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisijärgsel kolmandal päeval COVID PCR test. Näiteks, kui reisilt saabuti pühapäeval, tuleb test teha kolmapäeval. Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna kohe pärast reisi kooli, lasteaeda või lapsehoidu ja osaleda ka seal toimuvates huviringides. Kui reisijärgsel kolmandal päeval tehtud testi tulemus on positiivne, tuleb tal jääda karantiini. Alates 10. päevast tohib laps osa võtta ka kooli- või lasteaiavälisest huviringist.

Alla 12aastane laps, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid, saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt. 12-18aastastele ja sel õppeaastal 19aastaseks saavatele vaktsineerimata noortele, kelle vanem või saatja ei ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust,  tuleb samuti teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisilt saabumisest kolmandal päeval COVID PCR test. Muus osas kehtib sama, mis alla 12aastastele.

Täiendavalt muudab valitsus ka alaealiste eneseisolatsiooni kohustust COVID-19 lähikontakti korral kooli- või lasteaiasiseses huvihariduses. See tähendab, et kui laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi vastavalt, kas koolis või lasteaias, kuid ka huviringides, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed või noored. Samuti juhul, kui lähikontakt tekib nendes huviringides, võib ta haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist.

Koolis või lasteaias või seal korraldatud huvihariduses toimunud COVID-haigega lähikontakti korral tuleb lapsel või noorel 10 päevaks loobuda koolivälisest huviharidusest, -tegevusest, noorsootööst ja muust.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Riikide nakatumisnäitudega tabelid leiab: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Eelmine teade
Lapsed ja noored saavad enne laagrit ja malevat teha tasuta koroonatesti
Järgmine teade
SYNLAB langetab koroonaviiruse PCR testi hinda
Menüü