Antikehad tekivad organismis vastureaktsioonina infektsioonile

Antikehad tekivad enamikel inimestel teisel kuni kolmandal haigusnädalal alates sümptomite tekkest. Koroonaviirustest põhjustatud COVID-19 haigust on võimalik läbi põdeda ka sümptomiteta või tagasihoidlike haigusnähtudega. Seda saab antikehade analüüsi abil tuvastada.

Kuigi antikehade olemasolu viitab COVID-19 haiguse läbipõdemisele, pole hetkel piisavalt tõenduspõhist informatsiooni, kas nende olemasolu tagab immuunsuse või mitte.

Alates 26. jaanuarist 2021 SYNLABi Tallinna laboris:

 • Lõpetatakse seni kasutusel olnud kvalitatiivse SARS koroonaviirus 2 IgG testi tegemine, mis määrab viiruse nukleokapsiidi vastu suunatud antikehi;
 • Selle asemel võetakse kasutusele kvantitatiivne SARS koroonaviirus 2 IgG test, mis määrab ka viiruse ogavalgu vastu suunatud antikehi;
 • Eemaldatakse teenuste loetelust SARS koroonaviirus 2 IgG ja IgM paneel.

SARS koroonaviirus 2 IgM testi on võimalik tellida üksikanalüüsina, kuid selle näidustused on suhteliselt piiratud (kui näiteks nõutakse riiki sisenemisel just IgM testi tulemust, kui on vaja hinnata üsasisest nakatumist ja testitakse nabaväädi verd jne). COVID-19 infektsiooni korral tekivad IgM ja IgG tüüpi antikehad verre suhteliselt samaaegselt, seega ei võimalda IgM hästi hinnata ka haiguse faasi.

Uue SARS koroonaviirus 2 IgG QN analüüsi eelised:

 • On kvantitatiivne, st annab antikehade hulga numbrilise väärtuse, mis võimaldab jälgida antikehade dünaamikat ajas ja hinnata immuunvastuse tugevust.
 • On tundlikum haiguse diagnoosimiseks selle hilises staadiumis või läbipõdemise järgselt. SYNLABis läbiviidud uuringu põhjal on uue kvantitatiivse testi tundlikkus suurem kui senise IgG ja IgM kombinatsiooni korral.
 • Võimaldab hinnata ka antikehade teket peale vaktsineerimist, sest vaktsiin indutseerib just ogavalgu vastaste antikehade moodustamist. Senine IgG test seda ei võimaldanud, kuna määras vaid nukleokapsiidi vastaseid antikehi.
 • Üksikanalüüs on odavam kui senine paneel.

IgG antikehade kvantitatiivset analüüsi on soovituslik teha mitte varem kui kolm nädalat peale sümptomite avaldumist, positiivset PCR testi või vaktsineerimist.

Tervishoiuteenuse osutajatele on koroonaviiruse antikehade laboratoorse analüüsi hind vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale, SYNLABi lepingupõhine allahindlus antud analüüsidele ei rakendu.

 • SARS koroonaviirus 2 IgG QN 13,31 eurot, HK kood 66708
 • SARS koroonaviirus 2 IgM 13,31 eurot, HK kood 66708

Analüüsid on elektrooniliselt tellitavad SYNLAB labori tellimislistist:
Nakkustekitajate diagnostika (Ab, Ag) >

 • SARS koroonaviirus 2 IgG QN (HK kood 66708)
 • SARS koroonaviirus 2 IgG (HK kood 66708)

Elektroonse tellimise puudumisel on võimalik analüüsi tellida ka pabersaatekirjaga.

Proovimaterjaliks on seerum. Analüüs säilib toatemperatuuril 2 päeva,  2-8°C 7 päeva. Tulemuse saamise aeg on 1 tööpäev.

Uuringu saatekirja vorm veeniverest antikehade määramiseks (SARS-CoV-2 IgG) asub SIIN.

Arsti meelespea koroonaviiruse diagnostika kohta on leitav SYNLABi kodulehel.

Eraisikutele maksab SYNLABis analüüs 14,60 eurot, millele lisandub verevõtutasu. SYNLABis antikehade uuringu jaoks veeniverd andes patsiendid verevõtuks aega broneerima ei pea. Analüüsi vastused jõuavad digilugu.ee keskkonda koroonatulemuste kataloogi alla.

Menüü