Avaliku testimise organisatsioon

  1. Esileht
  2. Arstile
  3. Avaliku testimise organisatsioon

Avaliku testimise organisatsioon on koroona pandeemia alguses (märts 2020) loodud kaheksast erameditsiiniasutustest ning kolmest haiglast koosnev konsortsium, kes teostab koostöös Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseametiga Eestis koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimist.

Avaliku testimise organisatsiooni eestveavad SYNLAB Eesti ja Medicum Tervishoiuteenused.

Organisatsiooni eesmärk on koguda saatekirjadega inimestelt koroonaproove üle Eesti selleks loodud avalikes testimispunktides ning väljastada neile usaldusväärne laboritulemus.

Lõuna- ja Lääne-Eestis võtavad saatekirjaga inimestelt koroonaproove Qvalitas Arstikeskuse meedikud testimisbussides ja telkides. Kodustestimise brigaadidega panustavad Alre, Eldred Medical, Fertilitas ja SYNLAB. Tallinnas teevad saatekirjaga inimestele testimist Medicum ja SYNLAB. Narvas korraldab testimist Corrigo tervisekeskus ja Kohtla-Järvel Ida-Viru keskhaigla. Kuressaare ja Kärdla haigla personal on samuti avaliku testimise raames oma saarte inimeste testimise eest väljas

Nendest asutustest võtavad ca 140 protseduuriõde proove üle Eesti. Kodutestimise brigaadides on 40 inimest, lisaks ca 40 autojuhti proovide transpordiks ja varustajat, Aegu broneerivad ja tulemustest teavitavad ca 30 liikmeline avaliku testimise kõnekeskus, lisaks koordineeriv personal.

PRC meetodil teostab proovide analüüsimist SYNLABi Tallinna labor, kus koroona testimisega on laboris seotud otseselt 60 inimest. Kokku panustavad eestlaste saatekirjaga koroonatestimisse orienteeruvalt 350 inimest.

Organisatsioon teeb lisaks tihedat koostööd Eesti Perearsti Seltsi, Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumiga.

Menüü