KOROONATESTIMISE LABOR 

Eestis teostatakse enamus koroonaviirus SARS-CoV-2 RNA analüüse SYNLAB Eesti Tallinna Veerenni terviselinnakus asuvas molekulaarbioloogia laboris, kuhu saabuvad proovid üle Eesti. Põhiliselt liiguvad proovid SYNLABi logistikutega, aga samuti toovad tervishoiuteenuse osutajad need ise kohale, kasutatakse cargot ja vajadusel taksot. SYNLAB Eesti laborites ja verevõtukohtades töötab kokku umbes 400 inimest, millest molekulaarbioloogia laboris on koroonaviiruse proovidega hõivatud 20-40 spetsiaalse väljaõppe saanud inimest.

Proovid analüüsitakse ja tulemus väljastatakse üldiselt 24 tunni pärast. Kuidas selleni jõutakse?

PROOV PREANALÜÜTIKAS

Laborisse saabunud proovid jõuavad esmalt preanalüütika osakonda, kus WHO nõuete järgi pakitud proovi lahti pakitakse. Seejärel veendutakse, et proovimaterjal on õigesti markeeritud, sellele on tehtud tellimus, proov on võetud korrektsesse proovinõusse jmt.

 

 

PROOVIST RNA ERALDAMINE

Preanalüütikas liiguvad proovid spetsiaalse alusega laborisisese liftiga alumisele korrusele molekulaarbioloogia osakonda, 2. ohutaseme mikrobioloogia laborisse, kus eraldatakse proovimaterjalist viiruse pärilikkusaine RNA (juhul kui proovimaterjalis viirust esineb).

Proovid kogutakse kas ninaneelust steriilse tampooni või kurguloputusena. Kui proov on kogutud patsiendi ninaneelust, siis analüüsiks vajalik materjal on jäänud pehme tampooni külge. Iga tampoon pannakse spetsiaalse lahusega katsutisse, mis aitab proovimaterjali vedelal kujul tampoonilt kättesaada. Kui proovid on kogutud kurguloputusvedelikust, siis laboris võetakse see sama vedelik töösse otse tuubist. Patsiendispetsiifilise kodeeringuga tuubidest pipeteeritakse proovimaterjal 96 kaupa plaadile, kus igale proovile on oma nö kaevuke. Sellel plaadil on 93 inimese proovid, lisaks 3 kontrollproovi (nii positiivseid, kui negatiivseid), et veenduda tulemuse korrektsuses antud plaadil. Seejärel asetatakse proovimaterjalid RNA eraldusmasinasse. Huvitav on siinkohal fakt, et üks laborant tegeleb selles protsessietapis lausa 93 inimese koroonaprooviga korraga!

Kui kõigist 93-st proovist on RNA kätte saadud ehk laborimeditsiinimõistes eraldatud, antakse see eraldi spetsiaalsesse nö puhtasse ruumi, kus pipeteeritakse need omakorda spetsiaalsele 384 kaevukesega plaadile. Seejärel pipeteeritakse neile peale reagentide keemiline segu, milles on vajalikud komponendid viiruse tuvastamiseks. Käsitledes suurt hulka proove korraga, mahutab labor sellisele plaadile lausa 372. inimese proovi, ülejäänud on taas kontrollproovid kvaliteedikontrolliks.

VIIRUSE MÄÄRAMINE

Viiruse RNA määramine on nii Eestis kui kogu maailmas kasutusel koroonaviiruse avastamiseks ja positiivse tulemuse korral COVID-19 esmaseks diagnoosimiseks.

384 prooviga plaat, kus on eraldatud RNA segatud reagentidega, asetatakse laborantide poolt PCR analüsaatorisse.

Reaal-aja PCR (Real time Polymerase chain reaction) meetodil töötav analüsaator võimaldab 372 proovis tuvastada orienteeruvalt paari tunniga viiruse võimalik olemasolu.

PCR analüüsaatoris töö lõpetanud plaat hävitatakse, käsitledes seda ohtliku jäätmena.

TULEMUSE SAAMINE

PCR analüsaator edastab tulemused analüsaatoriga ühendatud laboriinfosüsteemi (LIS). Seejärel toimub järjekordne kvaliteedikontroll. Nii on igal 384 plaadil lisaks proovidele ka viiruse positiivne ja negatiivne kontroll, mis võimaldavad hinnata analüüsiprotsessi puhtust ja õigsust. Antud vahetuse vanemlaborant vaatab ükshaaval analüsaatori poolt väljastatud kõik tulemused ükshaaval läbi, et veenduda nende õigsuses.

Seejärel valideeritakse tulemused ning need liiguvad automaatselt reaalajas Tervise infosüsteemi, samuti raporteerib labor tulemustest ka Nakkushaiguste infosüsteemi. Eesti isikukoodiga inimestele ja tema perearstile on tulemused näha valideerimise hetkest digilugu.ee keskkonnas.

SYNLAB Eesti labor vastab standardi ISO 15189 järgi meditsiinilaboritele esitatud kvaliteedi nõuetele ning Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt on  meile väljastatud Akrediteerimistunnistus koos Lisaga (akrediteeritud metoodikate nimekiri).

Menüü