Ürituse korraldajana saad kaasa aidata koroonaviiruse leviku tõkestamisele. Selleks on valitsus sätestanud COVID tõendi esitamise nõude.

Siseriiklikud üritused

Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik 18-aastased ja vanemad inimesed alates esimesest osalejast esitama kehtiva COVID tõendi. Üritusel saavad osaleda inimesed, kes

 • on viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).
 • ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, kui nad esitavad asjaolu kinnitava tõendi, mille on väljastanud arst.

Alla 18-aastased COVID tõendit esitama ei pea.

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendite ehtsust ja kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Negatiivne testitulemus ei ole tõendina piisav. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Lisaks mõelge läbi nn Anti-COVID plaan:

 • Läbimõeldud asukohad käte desinfitseerimiseks saabumisel ja lahkumisel, nende täitmise protsessi
 • Kuidas on võimalik hoida distantsi, eraldada osalejaid (tsoonidesse), vältida järjekordi jms
 • Vähemalt siseruumides ja tihedasti koos olevate inimeste puhul maskide kandmise kohustust/võimalust/jagamist, kus neid hangitakse/jaotatakse
 • Info jagamise plaani, HOIA mobiilirakenduse alla laadimise üleskutsest
 • Kas tihedal, mitmepäevasel kokkupuutel võiks olla vajadus täiendavale testimisele. Partnerid selleks SIIN.
 • Milliste riigi institutsioonidega on vaja ürituse korraldamine läbi rääkida, nt Terviseamet, Kiirabi, Häirekeskus, kohalik haigla/perearstikeskus, Välisministeerium jt

Rohem infot SIIN.

Välisosalejatega üritused

Välisosalejatega ürituse korraldamisel soovitame täiendava meetmena kasutada külaliste eelnevat testimist. Selleks mõelge läbi plaan, kas ja kuidas on vajalik ürituse osalejate ja pealtnägijate olemasolul nende testimine koroonaviiruse SARS-CoV-2 suhtes.  Vajadusel moodustage nn Anti-COVID meeskond ja juhis. Üritust ning väliskülaliste testimist planeerides on oluline arvestada, et testitulemused saabuvad 24-48h jooksul.

Väliskülaliste puhul on eeskujulikumad suurüritused (WRC Rally Estonia, IRONMAN, Bocuse d´Or, PÖFF) nõudnud külalistelt enne akrediteeringu saamist mitte hiljem kui 72 tundi koduriigis koroonaviiruse proovi andmist ja Eestisse sisenemisel PCR kordustesti ning mõlema testi tulemuse edastamist korraldusmeeskonnale. Sellega välditakse viiruse sissetoomist ja levikut üritusel.

Väliskülalised saavad kasutada Tallinna Lennujaamas, Tallinna Sadamas A ja D siseterminalides ja Narvas piiriületajatele loodud testimispunkti, kus kohapeal saab tasuda ning anda proovi. Negatiivne inglise keelne tulemus saadetakse testitavale laborist tulemuse valmimise hetkel lühisõnumiga, positiivsetele helistatakse testimise kõnekeskuse tööajal. Välisministeeriumi kodulehel on leitav info, millistest lähte- või transiitriikidest on vajalik eneseisolatsioon. Seda uuendatakse igal reedel ja hakkab kehtima esmaspäeviti. Nimekiri leitav SIIN.

Vajalik on enne testimist koondada järgnev info:

 • testitava ees- ja perekonnanimi
 • eestimaalaste puhul isikukood, teistel sünniaeg
 • välismaalaste puhul reisidokumendi number
 • elukohariik
 • testimise koht, kuupäev ja kellaaeg (vastavalt kokkuleppele teenuse osutajaga)
 • info edastamine

Vajalik on läbi mõelda kontaktisik, kelle poole saavad pöörduda üritusega seotud isikud (külalised, pealtvaatajad jt) seoses koroonaviiruse testile pääsemise, aja, koha, andmete, tulemuste osas. Kontaktisiku ülesanne on koondada info ja suhelda testimist korraldava meditsiiniettevõttega.

Korraldajal on oluline läbi mõelda, kas Eestis tehtud testi eest tasub korraldaja või osaleja ise. Tavapraktika on hetkel, et koroonaviiruse testi tegijatel on üks tasuja osapool. Selle eeliseks räägib võimalus teha juriidiliselt korrektne kolmepoolne isikuandmete edastamise kokkulepe: proovivõtmist korraldava meditsiiniasutuse, ürituse korraldaja ja prooviandja vahel, mis võimaldab meditsiiniasutusel saata tulemused ka ürituse korraldajale, kes saab koheselt reageerida (positiivse testitulemuse saabumisel kiire isoleerimine, tiimides asenduse leidmine jne).

Lisaks sisaldab hea nn Anti-COVID plaan:

 • Läbimõeldud asukohad käte desinfitseerimiseks saabumisel ja lahkumisel, nende täitmise protsessi
 • Kuidas on võimalik hoida distantsi, eraldada osalejaid (tsoonidesse), vältida järjekordi jms
 • Vähemalt siseruumides ja tihedasti koos olevate inimeste puhul maskide kandmise kohustust/võimalust/jagamist, kus neid hangitakse/jaotatakse
 • Info jagamise plaani, HOIA mobiilirakenduse alla laadimise üleskutsest
 • Kas tihedal, mitmepäevasel kokkupuutel võiks olla vajadus täiendavale testimisele. Partnerid selleks SIIN.
 • Milliste riigi institutsioonidega on vaja ürituse korraldamine läbi rääkida, nt Terviseamet, Kiirabi, Häirekeskus, kohalik haigla/perearstikeskus, Välisministeerium jt

Iga riik kehtestab enda riiki sisenemise tingimused. Väliskülalised peavad Eestist lahkumisel hankima oma naasmise riigi Välisministeeriumist info, millised on eneseisolatsiooni ja testimise tingimused. Suunake neid seda tegema aegsasti.

Juhime tähelepanu, et negatiivne testitulemus ei ole tõendina piisav ning soovitame seda kasutada lisameetmena. Vastavalt vabariigis sätestatud korrale, on ürituse korraldajal kohustus kontrollida külastajate kehtivat COVID tõendit.

Menüü