Ürituse korraldajana saad kaasa aidata koroonaviiruse leviku tõkestamisele kasutades ühe meetodina testimist.  Testimise seisukohalt võib praegu üritused laias laastus liigitada kaheks: siseriiklikud ja välisosalejatega.

Mõelge läbi plaan, kas ja kuidas on vajalik ürituse osalejate ja pealtnägijate olemasolul nende testimine koroonaviiruse SARS-CoV-2 suhtes.  Vajadusel moodustage nn Anti-COVID meeskond ja juhis.

Üritust ning osalejate, sh väliskülaliste testimist planeerides on oluline arvestada, et testitulemused saabuvad 24-48h jooksul.

Eesti elanikele saab testimist korraldada tasulist koroonatestimist pakkuvate asutuste abil. Need on leitavad SIIN.

Väliskülaliste puhul on eeskujulikumad suurüritused (WRC Rally Estonia, IRONMAN, Bocuse d´Or, PÖFF) nõudnud külalistelt enne akrediteeringu saamist mitte hiljem kui 72 tundi koduriigis koroonaviiruse proovi andmist ja Eestisse sisenemisel PCR kordustesti ning mõlema testi tulemuse edastamist korraldusmeeskonnale. Sellega välditakse viiruse sissetoomist ja levikut üritusel.

Väliskülalised saavad kasutada Tallinna Lennujaamas ja Tallinna Sadamas A ja D siseterminalides piiriületajatele loodud testimispunkti, kus kohapeal saab tasuda ning anda proovi. Negatiivne inglise keelne tulemus saadetakse testitavale laborist tulemuse valmimise hetkel lühisõnumiga, positiivsetele helistatakse testimise kõnekeskuse tööajal. Välisministeeriumi kodulehel on leitav info, millistest lähte- või transiitriikidest on vajalik eneseisolatsioon. Seda uuendatakse igal reedel ja hakkab kehtima esmaspäeviti. Nimekiri leitav SIIN.

Vajalik on enne testimist koondada järgnev info:

 • testitava ees- ja perekonnanimi
 • eestimaalaste puhul isikukood, teistel sünniaeg
 • välismaalaste puhul reisidokumendi number
 • testimise koht, kuupäev ja kellaaeg (vastavalt kokkuleppele teenuse osutajaga)
 • info edastamine

Vajalik on läbi mõelda kontaktisik, kelle poole saavad pöörduda üritusega seotud isikud (külalised, pealtvaatajad jt) seoses koroonaviiruse testile pääsemise, aja, koha, andmete, tulemuste osas. Kontaktisiku ülesanne on koondada info ja suhelda testimist korraldava meditsiiniettevõttega.

Korraldajal on oluline läbi mõelda, kas Eestis tehtud testi eest tasub korraldaja või osaleja ise. Tavapraktika on hetkel, et koroonaviiruse testi tegijatel on üks tasuja osapool. Selle eeliseks räägib võimalus teha juriidiliselt korrektne kolmepoolne isikuandmete edastamise kokkulepe: proovivõtmist korraldava meditsiiniasutuse, ürituse korraldaja ja prooviandja vahel, mis võimaldab meditsiiniasutusel saata tulemused ka ürituse korraldajale, kes saab koheselt reageerida (positiivse testitulemuse saabumisel kiire isoleerimine, tiimides asenduse leidmine jne).

Lisaks sisaldab hea nn Anti-COVID plaan:

 • Läbimõeldud punkte käte desinfitseerimiseks saabumisel ja lahkumisel, nende täitmise protsessi
 • Kuidas on võimalik hoida distantsi, eraldada osalejaid, vältida järjekordi jms
 • Vähemalt siseruumides ja tihedasti koos olevate inimeste puhul maskide kandmise kohustust/võimalust/jagamist, kus neid hangitakse/jaotatakse
 • Vajalik juhukontroll, temperatuuri mõõtmine jm kontrollmeetmed
 • Käitumisjuhiseid kui on vajalik kedagi isoleerida, ravida (koostöö kiirabi või mõne erameditsiiniteenuse osutajaga, nt Alre Kesk- ja Lõuna-Eestis, Eldred Medical Põhja- ja Ida-Eestis)
 • Info jagamise plaani, HOIA mobiilirakenduse alla laadimise üleskutsest
 • Milliste riigi institutsioonidega on vaja ürituse korraldamine läbi rääkida, nt Terviseamet, Kiirabi, Häirekeskus, kohalik haigla/perearstikeskus, Välisministeerium jt

Iga riik kehtestab enda riiki sisenemise tingimused. Väliskülalised peavad Eestist lahkumisel hankima oma naasmise riigi Välisministeeriumist info, millised on eneseisolatsiooni ja testimise tingimused. Suunake neid seda tegema aegsasti.

Menüü