Koroonaviiruse SARS-CoV-2 läbipõdemisel tekivad inimese verre viirusevastased antikehad. Antikehade test määrab organismi vastureaktsiooni viirusele. Nüüd on võimalik määrata kahte koroonaviiruse antikehasid: IgG ja IgM tüüpi (paketina). Antikehade testil on proovimaterjaliks on veeniveri.

Koroonaviiruse antikehade määramine ei ole sobilik koroonaviiruse esmaseks diagnoosimiseks vaid läbipõetud COVID-19 kinnitamiseks. Värske haiguse kahtluse korral on näidustatud ninaneelumaterjalist PCR test. Loe testimismeetodite kohta lähemalt SIIN.

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 viirusevastased antikehad näitavad haiguse läbi põdemist.

IgG antikehad tekivad nakatunutel 2.-3. nädalal peale sümptomite avaldumist. Positiivne tulemus viitab läbipõetud või hilises staadiumis COVID-19 haigusele.

IgM antikehad tekivad tavaliselt enne IgG antikehasid ja püsivad lühemat aega. IgM positiivne tulemus viitab eelkõige hiljutisele kokkupuutele viirusega.

Koos IgM ja IgG antikehade määramine võimaldab täpsemalt hinnata immuunstaatust võrreldes üksiku antikeha määramisega.

Antikehade analüüsiks kasutatav proovimaterjal on veeniveri, mille andmiseks ei pea olema söömata-joomata. Testima tulles on kohustuslik kanda näomaski.

Analüüsi tulemuse saab keskmiselt 1 tööpäeva jooksul. Tulemus liigub digilugu.ee keskonda ning võib olla täiendavalt kättesaadav vastavalt teenusepakkuja võimalustele.

Referentsväärtus: Negatiivne

Paketi tulemused võivad olla nelja tüüpi. Toetudes koroonaviiruse SARS-CoV-2 antikehade olemasolevatele teadusuuringutele on tulemused tõlgendatavad alljärgnevalt:

  • Nii IgG kui IgM on negatiivsed

Tähendab, et koroonaviiruse SARS-CoV-2 vastased antikehad puuduvad. Seetõttu  analüüside põhjal ei saa kinnitada COVID-19 läbipõdemist. Ei saa välistada ka infektsiooni varajast staadiumit (1.-2. nädal), mil antikehad pole veel tekkinud. Samuti ei teki osadel inimestel antikehi (eelkõige asümptomaatilised ja kergete sümptomitega ning immuunpuudulikkusega patsiendid). Pärast haiguse põdemist võib aja jooksul antikehade tase langeda, mis võib mõjutada testitulemust.

  • Nii IgG ja IgM on positiivne tulemus

Esinevad mõlemad koroonaviiruse SARS-CoV-2 vastased antikehad, mis viitab hiljutisele COVID-19 haigusele või hiljutisele kokkupuutele koroonaviirusega või COVID-19 haiguse põdemisele analüüsi andmise hetkel.

  • Positiivne IgM ja negatiivne IgG

Testitud antikehadest on positiivne ainult IgM tüüpi antikeha, mis võib viidata hiljutisele COVID-19 haigusele või kokkupuutele koroonaviirusega, kuid ei kinnita haigestumist. Sellise tulemuse puhul palume võtta ühendust oma perearstiga, kes otsustab edasise käsitluse. Vajadusel soovitame täiendava uuringuna ninaneelumaterjalist PCR testi.

  • Negatiivne IgM ja positiivne IgG

Testitud antikehadest on positiivne ainult IgG antikeha, mis viitab läbipõetud või hilises staadiumis (alates 2. haigusnädalast) COVID-19 haigusele.

Proovi saab anda perearstiga kokkuleppel arsti juures või erameditsiini asutustest tasulise teenusena. Hetkel on võimalik tasulist koroonaviiruse antikehade paketti tellida medistiinilaboris SYNLAB.

Menüü