Vastavalt Vabariigi Valitsus korralduse nr 336 “Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele” punktile 3 on kõikidel COVID-19 haigega lähikontaktis olnud isikutel keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda 10 kalendripäeva jooksul viimasest lähikontaktis olemisest arvates.

10-päevase karantiiniperioodi lõpus, mitte varem kui 10. kalendripäeval viimasest lähikontaktis olemisest arvates on võimalik tasuta teha koroonaviiruse SARS-CoV-2 test, mida SYNLABis analüüsitakse PCR meetodil (vt meetodist SIIN).

Täiskasvanud lähikontaktne

10 päevaks karantiini ei pea jääma lähikontaktne, kes on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ning vaktsineerimise kuuri lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud ainult juhul, kui ta:

  1. kannab siseruumis, kus ta puutub kokku isikutega, kellega ta ei viibi püsivalt samas elukohas või viibimiskohas, kaitsemaski või katab suu ja nina.
  2. jälgib oma tervist tähelepanelikult, tal puuduvad haiguse sümptomid.

Testi saavad anda ka mitte Eesti kodanikud tasuta.

Testi negatiivse tulemuse korral on karantiin lõppenud.

Varem kui 10. päeval tehtud test karantiinist ei vabasta ning mitte mingil juhul ei tohi haige lähikontaktsed enne karantiini lõppu tööle naasta. Seda isegi juhul, kui test on negatiivne ning tööl kantakse maski.

Kui te olete lähikontaktne:

  1. Jääge koju ja jälgige oma tervist
  2. Saate automaatteate Terviseametilt

See sisaldab eneseisolatsiooni alguse ja lõpukuupäevaga ning välja arvutatud 10nda päeva, millal on Teil tasuta võimalik anda koroonaviiruse proov ninaneelust või kurguloputusvedelikust.

  1. Kõneroboti kõne Terviseametilt

Terviseameti robot helistab teile ja annab kõikidele lähikontaktsetele juhised, sh ka testile pääsemiseks 10. päeval.

  1. Võtke ühendust oma perearstiga

Perearst saab vajadusel teid jätta töövõimetuslehele. Ka haigussümptomite tekkimisel tuleb võtta ühendust perearstiga, kes otsustab sümptomite ilmnemisel varasema testimise vajaduse või toetada ravi osas.

  1. Soovi korral anna proov 10. päeval

Mitte varem kui 10. päeval viimasest lähikontaktis olemisest arvates saavad lähikonktaktsed teha testi karantiini lühendamiseks. Juhised saatekirja saamiseks ja aja broneerimiseks teile sobivas punktis saate terviseameti poolt edastatud kirjas. Testimise kõnekeskusesse helistage alles 8.-9. päeval kümnendaks päevaks aja panemiseks, mitte varem. Varasemalt kui kümnendal päeval antud proov ei vabasta varem 14. päevasest karantiinist.

Vaadake käitumisjuhiseid SIIN.

Alaealine lähikontaktne

Kui laps puutub kokku COVID-19 haigega lapsehoius, lasteaias või koolis, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi vastavalt, kas koolis või lasteaias, kuid ka huviringides, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed või noored. Samuti juhul, kui lähikontakt tekib nendes huviringides, võib ta haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist.

Koolis või lasteaias või seal korraldatud huvihariduses toimunud COVID-haigega lähikontakti korral tuleb lapsel või noorel 10 päevaks loobuda koolivälisest huviharidusest, -tegevusest, noorsootööst ja muust.

Lisainformatsioon kriisitelefonilt 1247 (24/7) või Terviseameti infoliinilt 794 3500 (E-R 10-16).

Menüü