Vastavalt Vabariigi Valitsus korralduse nr 212 “ Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ punktile 3 on kõikidel COVID-19 haigega lähikontaktis olnud isikutel, kes pole vaktsineeritud või haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud, keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda 7 kalendripäeva jooksul viimasest lähikontaktis olemisest arvates.

TÄISKASVANUD LÄHIKONTAKTNE

7 päevaks karantiini ei pea jääma lähikontaktne, kes on:

  1. viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või
  2. läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ning vaktsineerimise kuuri lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui aasta või
  3. vaktsineerituga võrdsustatud (isik, kes on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või kes on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemise või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta).

Kui te olete lähikontaktne:

  1. Jääge koju ja jälgige oma tervist
  2. Saate automaatteate Terviseametilt

Teade sisaldab eneseisolatsiooni alguse ja lõpukuupäeva.

  1. Kõneroboti kõne Terviseametilt

Terviseameti robot helistab teile ja annab kõikidele lähikontaktsetele juhised

  1. Võtke ühendust oma perearstiga

Perearst saab vajadusel teid jätta töövõimetuslehele. Ka haigussümptomite tekkimisel tuleb võtta ühendust perearstiga, kes otsustab sümptomite ilmnemisel varasema testimise vajaduse või toetada ravi osas.

Negatiivne test karantiinist ei vabasta ning mitte mingil juhul ei tohi haige lähikontaktsed enne karantiini lõppu tööle naasta.

Vaadake käitumisjuhiseid SIIN.

ALAEALINE LÄHIKONTAKTNE

Haridusasutuses (s.h haridusasutuse õpilaskodus), huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti korral saavad vaktsineerimata või COVID-19 haigust mitte põdenud kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased jääda lihtsustatud karantiini. See tähendab, et koroonaviirusesse nakatunuga lähikontakti sattunud õpilane peab jääma koju, sooritama PCR testi alates kontakti 4. päevast. Lähikontakti toimumise päev on 0-päev. Kui lapsel oli koolis nakkusohtlik kontakt esmaspäeval, siis kõige varem saab testi teha reedel. Selleks tuleb vanemal helistada testimise kõnekeskusesse tel 6464848 (E-R 8-19, L-P 10-18) ja aeg broneerida. Kuni PCR testi tulemuse teadasaamiseni peab ka haigussümptomiteta õpilane viibima karantiinis.
Kui testi tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes ning osaleda huvitegevuses või noorsootöös. 7 päeva jooksul lähikontakti tekkest ei tohi osa võtta muudest tegevustest (nt teatri külastamine jms).

Kui PCR-test on positiivne, tuleb võtta ühendust perearstiga ja jääda karantiini.

Joonis koroonatestimise kohta koolides:Lasteaias või lastehoius käivad lapsed
 ei pea lasteasutuses toimunud lähikontakti korral tegema SARS-CoV-2 testi ja haigustunnuste puudumisel saavad jätkata lasteasutuse õppe ja kasvatustöös osalemist. NB! Kui laps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda (nt. kodus ja/või väljaspool asutuse huviringe), peab ta jääma karantiini tavapärases korras.

Kui täielikult vaktsineerimata või haiguse läbipõdemata õpilane saab lähikontaktseks väljaspool üldharidus- , kutse- või huvikooli või noortekeskuse tegevuses osalemist (nt kodus, sõbra juures, avalikus kohas viibides), peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.

Sõltumata vanusest peab laps või noor jääma pärast lähikontakti ilmnenud COVID-19 haigussümptomeid koheselt koju.

Lisainformatsioon kriisitelefonilt 1247 (24/7) või Terviseameti infoliinilt 794 3500 (E-R 10-16).

Menüü