Alates 01.07.2022 ei ole haigetel ja lähikontaktsetel enam Vabariigi Valitsuse korraldusest tulenevat karantiinikohustust ning piiriületajatele liikumisvabaduse piirangut. Küll aga on viiruse leviku tõkestamise eesmärgil soovituslik COVID-19 haigetel, COVID-19 kahtlastel isikutel ning nende lähikontaktsetel jääda arsti juhistest lähtuvalt kodusesse eneseisolatsiooni kuni haigusnähtude möödumiseni.

Alates 01.07.2022, mil lähikontaktsete eneseisolatsioon on soovituslik, haiguslehti põhjusega “karantiin” väljastada ei tohi. Sümptomiteta ja ilma positiivse SARS-CoV2 RT-PCR või antigeeni testitulemuseta lähikontaktsele võib väljastada arsti otsusel haiguslehe põhjusega “haigestumine” kuni 5 päevaks.

Lähikontaktsetel on soovitus vältida kontaktile järgnenud 5 päeva jooksul kokkupuuteid, eriti isikutega, kes ohustatud COVID-19 raskest kulust sõltumata nende vaktsineerimisstaatusest (üle 65 aastased, immuunpuudulikkusega või muu kroonilise haigusega isikud). Vältimatult vajalike käikude korral on soovitatav kanda kaitsemaski, mis katab tihedalt nina ja suu.

Soovitame isolatsiooniperioodi arvutamiseks kasutada ka Eesti Perearstide Seltsi loodud isolatsioonikalkulaatorit: https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app

Menüü