Kõik Eestisse naasvad Eesti elanikud saavad piiril teha tasuta PCR testi (kurgust või ninaneelust), Omikron-tüve riskiriikidest saabujatele on testimine kohustuslik. Seda olenemata sellest, kas ollakse vaksineeritud või vaktsineerimata.

Omikron-tüve riskiriikidest saabujad peavad testima või jääma isolatsiooni

Valitsus kehtestab alates 1. detsembrist testimiskohustuse kõigile inimestele, kes saabuvad Eestisse riikidest, kust on kõrgendatud risk nakatuda uue koroonaviiruse tüvega omikron. Esialgu kehtib piirang kaks nädalat kuni 15. detsembrini (kaasa arvatud).

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus on nimetanud omikron riskiriikideks 8 Lõuna-Aafrika piirkonna riiki: Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, Svaasimaa, Namiibia, Mosambiik ja Zimbabwe. Epidemioloogilistel põhjustel on terviseamet lisanud Eesti seisukohalt riskiriikide nimekirja ka Egiptuse ja Türgi. Kõikidest nendest riikidest saabudes muutub testimine alates 1.12 kohustuslikuks sõltumata, kas Eestisse tullakse lennureisiga, maa või mere kaudu.

Isolatsiooni ei pea jääma viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed, kui nad teevad viivitamata pärast riiki saabumist PCR testi ja saavad negatiivse tulemuse.

Inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud, saavad 10-päevast isolatsiooni testimisega lühendada. Selleks tuleb teha esimene PCR test viivitamata pärast Eestisse saabumist ja kordustest mitte varem kui kuuendal päeval. Kui mõlema testi tulemus on negatiivne, saab naasta tavapärase elu juurde.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni tuleb nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestel viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Kui inimene pole nõus riskiriigist saabudes end koroonaviiruse suhtes testima, peab ta jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni.

Testi saab teha lisaks lennujaamale ka kõigis teistes koroona testimispunktides: https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/. Eesti elanikele on testimine tasuta.

Eneseisolatsioon

Kõikidel Eestisse saabujatel (sealhulgas Eesti kodanikud ja elanikud), kes tulevad riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne viiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 200 tuleb jääda 10. päevasesse eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene, kui vastav number on alla 200. Ajakohane info riikide nimistust on leitav SIIN.

10-päevast kohustuslikku eneseisolatsiooni on võimalik lühendada. Selleks tuleb teha kaks koroonatesti (neist viimane PCR test), mitte vähem, kui 6-päevase vahega. Lugeda tuleb selliselt, et testi tegemise päev on 0-päev ehk esmaspäeval testi teinud isik saab teise testi teha mitte varem kui pühapäeval.

Kõik negatiivse tulemuse saanud inimesed saavad 5. päeval saatekirja 6. päeval kordustestile (PCR avalikus testimise siseriilklikus puntkis). Seda ei pea aga võivad kasutada vaktsineeritud inimesed, vaktsineerimata inimesed saavad tänu 6. päeval tehtud kordustestile lühendada eneseisolatsiooni.

Eneseisolatsiooni lühendamisel arvestatakse vaid testi, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada väljavõttega testi tulemusest, mis on ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning millele on märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus.

Erandina ei kohaldu 10. päevane eneseisolatsioon inimesele, kes on kuue jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Samas peab ta jätkuvalt kinni pidama Eestis kehtivatest piirangutest ja järgima kõiki haiguse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmeid.

EESTI ELANIKE SAABUMINE JA TESTIMINE

Välisriigist Eestisse naastes on soovitatav end testida koroonaviiruse suhtes. Riskiriikidest lähte või transiitriigina saabuvad Eesti elanikud  saavad Eesti isikut tõendava dokumendi alusel (Eesti kodaniku või välismaalase (nö hall) pass, Eesti ID-kaart või elamisloa kaart) seda tasuta teha. Isiku tuvastamise hetkeks peab maski eemaldama. Välismaalastele on testimine tasuline. Testimine on vabatahtlik ja teine negatiivne test lühendab kohustuslikku 10-päevast liikumisvabaduse piirangut.

Proovi saab anda vastavalt saabumise viisile (PCR või antigeeni test):

 • Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal
 • Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Medicumi abil ajutises testimispunktis
 • Narva kaudu – Narva piiritsoonis piiripunkti siseruumis (24/7)
 • Rongiga, laevaga Paldiskisse vm transpordivahendiga maismaad pidi – avalikus testimispunktis eelbroneeringu alusel. Aja broneerimiseks tuleb helistada avaliku testimise kõnekeskusesse piiriületajate numbril +372 678 0000 (E-R 9-19; L-P 10-16). Kuna Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi, võivad järjekorrad olla mõnikord 1-3 päeva, on mõistlik aeg ette broneerida, kui on teada saabumise päev. Endale sobivaima avaliku testimispunkti võib leida SIIN.

Piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas, Narva ja Luhamaa piiripunktis) vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit ning testimine toimub elavas järjekorras. Testimispunktid on seal avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Kui inimene on teinud vahetult enne Eestisse saabumist testi teises riigis, kuid soovib seda Eestis naastes uuesti teha, siis võimaldatakse see Eesti elanikule tasuta.

VÄLISMAALASE EESTISSE SAABUMINE JA TESTIMINE

Riskiriikidest saabuvad välismaalased saavad tasu eest testida (PCR või antigeeni test). Testimine on vabatahtlik ja lühendab kohustuslikku 10-päevast liikumisvabaduse piirangut. Selleks tuleb anda 6. päeval kordustest.

Välismaalased saavad proovi anda vastavalt saabumise viisile:

 • Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega.
 • Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Medicumi abil ajutises testimispunktis. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega.
 • Narva piiripunktis piiripunkti siseruumis meditsiinikeskuse Corrigo ajutises punktis. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega.
 • Rongiga, laevaga Paldiskisse, autoga vm transpordivahendiga maismaad pidi – eelbroneeringu alusel mõne meditsiiniteenuse osutaja juures, kes pakub tasulist koroonaviiruse testi, mille kohta leiate infot SIIN.

Piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis) vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Kaasa on vajalik võtta isikut tõendav dokument. Isiku tuvastamise hetkeks peab maski eemaldama. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit ning testimine toimub elavas järjekorras. Testimispunktid on seal avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Kui inimene on teinud vahetult enne Eestisse saabumist testi teises riigis, kuid soovib seda Eestis uuesti teha, siis on see sadamas ja lennujaamas välismaalase puhul tasu eest võimalik.

Alla 12aastaste laste saabumine ja testimine

Alla 12aastaste laste suhtes kehtib nõue, mille järgi tuleb lapsel, kes käis reisil kollases või punases riigis koos vaktsineerimata või COVID-19 läbipõdemata lapsevanema või hooldajaga, teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisijärgsel neljandal päeval PCR test.

Näiteks, kui reisilt saabuti pühapäeval, tuleb test teha neljapäeval. Juhul, kui lapsel pole haigussümptomeid, tohib ta minna kohe pärast reisi kooli, lasteaeda või lapsehoidu ja osaleda ka seal toimuvates huviringides. Kui reisijärgsel neljandal päeval tehtud testi tulemus on positiivne, tuleb tal jääda karantiini. Alates 10. päevast tohib laps osa võtta ka kooli- või lasteaiavälisest huviringist.

Alla 12aastane laps, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid, saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt. 12-18aastastele ja sel õppeaastal 19aastaseks saavatele vaktsineerimata noortele, kelle vanem või saatja ei ole vaktsineeritud ega läbi põdenud COVID-19 haigust, tuleb samuti teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks reisilt saabumisest neljandal päeval COVID PCR test. Muus osas kehtib sama, mis alla 12aastastele.

 • Testida saab avaliku testimise punktis vaid eelnevatl aja broneeringu alusel.
 • Aja saab panna lapsele numbril +372 678 0000 (E-R 9-19, L-P 10-16). Vajalik on ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
 • Kui laps annab proovi kurguloputusvedelikust, siis on vajalik olla 1h enne proovi andmist söömata-joomata, nätsu närimata ja hambaid pesemata.
 • Negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab püsima isolatsioonis.

TESTITULEMUSED

Testimist viib läbi avaliku testimise organisatsioon. Kõik proovid analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene järgima liikumisvabaduse piirangut. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testitavat tekstisõnumi teel, positiivsete puhul helistatakse. Tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga sisenedes.

ENESEISOLATSIOONI LÜHENDAMISEKS TEINE TEST

Kui riiki saabumisel või 72 h enne Eestisse saabumist on tehtud esimene PCR koroonatest või kuni 48 h enne Eestisse saabumist on tehtud tervishoiu teenuse osutaja juures antigeeni kiirtest ning selle tulemus on negatiivne, tuleb 6 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.

Seejärel võib teha teise , PCR testi Eestis mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimest testi. 6-päevast perioodi hakatakse arvutama esimese testi tegemisele järgnevast päevast. Kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

Kahe testi vahelisel perioodil peab järgima liikumisvabaduse piirangut.

Varem kui kuue päeva pärast tehtud teine test ei lühenda eneseisolatsiooni.

Kuidas toimub teine testimine (kuus päeva pärast esimest testi)?

 • Eesti kodaniku ja Eesti elamisluba omavate ja sh Eesti isikut tõendavat dokumenti (Eesti kodaniku või välismaalase (nö hall) pass, Eesti ID-kaart või elamisloa kaart) omavate isikute kordustestimine, kes on Eestisse saabudes andnud esimese proovi Eestis – testimise kõnekeskus võtab ise aja pakkumiseks ühendust. Teine test on tasuta, kui Eestisse saabumisel oli naasmise lähte- või transiitriik riskiriik (ehk nö punane Välisministeeriumi lehel).
 • Eesti isikut tõendavat dokumenti omavate isikute kordustestimine, kes on vahetult enne Eestisse saabumist andnud esimese proovi välisriigis – teiseks testiks tuleb ise aeg broneerida. Selleks on vaja helistada avaliku testimise kõnekeskuse piiriületajate numbril +372 678 0000 (E-R 9-19 L-P 10-16). Soovituslik on helistada paar päeva varem, kuid aeg tuleks kirja panna mitte varem kui 6. päevaks.
 • Väliskodanik, kes andis esimese proovi vahetult enne Eestisse saabumist välisriigis või Eesti piiril tasulisena – teiseks testiks tuleb teil endal aeg broneerida tasulise koroonatesti tegija juures. Kontaktid on leitavad SIIN. Soovituslik on helistada paar päeva varem (kuna testimisele võib olla järjekord), kuid aeg tuleks kirja panna mitte varem kui 6. päevaks.

ENESEISOLATSIOONI ERANDID

Erandina ei kohaldu 10. päevane elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise ega testimisnõuded inimesele, kes on kuue jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja kelle arst on tunnistanud terveks või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise.

Samuti ei kohaldu eneseisolatsiooni nõue alla 12aastasele lapsele, kes saabub riiki vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud vanema või hooldajaga ja kellel pole haigustunnuseid. Ta saab koolitöös ja huvitegevuses osaleda piirangutevabalt.

Samas peavad nad jätkuvalt kinni pidama Eestis kehtivatest piirangutest ja järgima kõiki haiguse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmeid.

LISATEAVE

Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast. Ajakohane info on leitav SIIN.

Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on teil võimalik esitada piiriületaja deklaratsioon. Vaata lähemalt SIIN.

Vaata ka Reisi Targalt lehte SIIN.

Korduma kippuvad küsimused

 • Riskiriikidest saabuvad Eesti elanikud saavad testida tasuta.
 • Proovi saab anda isikut tõendava dokumendi alusel (tasuta testitakse Eesti kodaniku või välismaalase (nö halli) passi, Eesti ID-kaardi või elamisloa kaardi olemasolul).
 • See on vabatahtlik ja lühendab liikumisvabadust.
 • Rongiga, laevaga Paldiskisse, autoga vm transpordivahendiga maismaad pidi reisijärgsele tasuta testimisele on vajalik eelneva ja aja broneerimine testimise kõnekeskusest telefonil +372 678 0000 (E-R 9-19, L-P 10-16).
 • Tasuta saab testida kui naasmise lähteriik on riskiriik, igal esmaspäeval hakkab kehtima Välisministeeriumi uuendatud riskiriikide nimekiri.
 • Eesti elanikest lapsed võivad testida.
 • Välisriikide kodanikele on koroonaproov lennujaamas, sadamas ja Narva piiripunktis kaardimaksega 60€, mujal vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale.
 • Kolmandatest riikidest Eestisse esmakordselt õppima ja tööle saabujatel on võimalik liikumisvabaduse piirangut lühendada. Kolmandatest riikidest tulijad peavad tegema mõlemad testid Eestis.
Menüü