Alates 15. jaanuarist tuleb jääda isolatsiooni 10. päevaks kõikidel Eestisse saabujatel (sealhulgas Eesti kodanikud ja elanikud), kes tulevad riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne viiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150. Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene, kui vastav number on alla 150. Ajakohane info riikide nimistust on leitav SIIN.

10-päevast kohustuslikku eneseisolatsiooni on võimalik lühendada. Selleks tuleb teha kaks PCR koroonatesti, mitte vähem, kui 6-päevase vahega.

Kõigile Suurbritanniast ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist saabujatel on esimese testi tegemine kohustuslik (kas 72 tundi enne Eestisse saabumist või vahetult peale saabumist Eestis), va alla 12-aastased lapsed.

Eneseisolatsiooni lühendamisel arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada väljavõttega testi tulemusest, mis on ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning millele on märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus.

EESTI KODANIKU JA EESTI ELAMISLUBA OMAVATE ISIKUTE EESTISSE SAABUMINE JA TESTIMINE

Välisriigist Eestisse naastes on soovitatav end testida koroonaviiruse suhtes. Riskiriikidest lähte või transiitriigina saabuvad EV kodanikud saavad Eesti isikut tõendava dokumendi alusel seda tasuta teha. Välismaalastele on testimine tasuline. Testimine on vabatahtlik ja lühendab kohustuslikku 10-päevast liikumisvabaduse piirangut.

Proovi saab anda vastavalt saabumise viisile:

 • Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal
 • Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Confido meedikute abil ajutises testimispunktis
 • Narva kaudu – Narva piiritsoonis piiripunkti siseruumis (al 16.01 24/7)
 • Rongiga, laevaga Paldiskisse vm transpordivahendiga maismaad pidi – avalikus testimispunktis eelbroneeringu alusel. Aja broneerimiseks tuleb helistada avaliku testimise kõnekeskusesse piiriületajate numbril 678 0000 (E-R 9-17). Kuna Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi, võivad järjekorrad olla mõnikord 1-3 päeva, on mõistlik aeg ette broneerida, kui on teada saabumise päev. Endale sobivaima avaliku testimispunkti võib leida SIIN.

Piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis) vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit ning testimine toimub elavas järjekorras. Testimispunktid on seal avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Kui inimene on teinud vahetult enne Eestisse saabumist testi teises riigis, kuid soovib seda Eestis naastes uuesti teha, siis võimaldatakse see Eesti kodanikule tasuta.

VÄLISMAALASE EESTISSE SAABUMINE JA TESTIMINE

Riskiriikidest saabuvad välismaalased saavad tasu eest testida. Testimine on vabatahtlik ja lühendab kohustuslikku 10-päevast liikumisvabaduse piirangut.

Välismaalased saavad proovi anda vastavalt saabumise viisile:

 • Laevaga – Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 52 €.
 • Lennukiga – Tallinna Lennujaamas Confido meedikute abil ajutises testimispunktis. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 52 €.
 • Narva piiripunktis piiripunkti siseruumis Confido ajutises punktis. Tasuda saab kohapeal vaid kaardimaksega, hind 52 €.
 • Rongiga, laevaga Paldiskisse, autoga vm transpordivahendiga maismaad pidi – eelbroneeringu alusel mõne meditsiiniteenuse osutaja juures, kes pakub tasulist koroonaviiruse testi, mille kohta leiate infot SIIN. Testi hinnad jäävad olenevalt teenusepakkujast vahemikku 58-75 €.

Piiripealses testimispunktis (Tallinna sadamas, Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis) vormistatakse saatekiri kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit ning testimine toimub elavas järjekorras. Testimispunktid on seal avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Kui inimene on teinud vahetult enne Eestisse saabumist testi teises riigis, kuid soovib seda Eestis uuesti teha, siis on see sadamas ja lennujaamas välismaalase puhul tasu eest (52 €) võimalik.

TESTITULEMUSED

Testimist viib läbi avaliku testimise organisatsioon. Kõik proovid analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene järgima liikumisvabaduse piirangut. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testitavat tekstisõnumi teel, positiivsete puhul helistatakse. Tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga sisenedes.

LIIKUMISVABADUSE PIIRANGU LÜHENDAMISEKS TEINE TEST

Kui riiki saabumisel või 72 h enne Eestisse saabumist on tehtud esimene PCR koroonatest ning selle tulemus on negatiivne, tuleb 6 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.

Mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

NB! Lugeda tuleb selliselt, et testi tegemise päev on 0-päev ehk esmaspäeval testi teinud isik saab teise testi teha mitte varem kui pühapäeval.

Kahe testi vahelisel perioodil peab järgima liikumisvabaduse piirangut.

Varem kui kuue päeva pärast tehtud teine test ei lühenda eneseisolatsiooni.

Kuidas toimub teine testimine (kuus päeva pärast esimese testitulemuse teadasaamist)?

 • Eesti kodaniku ja Eesti elamisluba omavate ja sh Eesti isikut tõendavat dokumenti omavate isikute kordustestimine, kes on Eestisse saabudes andnud esimese proovi Eestis – testimise kõnekeskus võtab ise aja pakkumiseks ühendust. Teine test on tasuta, kui Eestisse saabumisel oli naasmise lähte- või transiitriik riskiriik (ehk nö punane Välisministeeriumi lehel).
 • Eesti isikut tõendavat dokumenti omavate isikute kordustestimine, kes on vahetult enne Eestisse saabumist andnud esimese proovi välisriigis – teiseks testiks tuleb ise aeg broneerida. Selleks on vaja helistada avaliku testimise kõnekeskuse piiriületajate numbril 678 0000 (E-R 9-17). Soovituslik on helistada paar päeva varem, kuid aeg tuleks kirja panna mitte varem kui 6. päevaks.
 • Väliskodanik, kes andis esimese proovi vahetult enne Eestisse saabumist välisriigis või Eesti piiril tasulisena – teiseks testiks tuleb teil endal aeg broneerida tasulise koroonatesti tegija juures. Kontaktid on leitavad SIIN. Soovituslik on helistada paar päeva varem (kuna testimisele võib olla järjekord), kuid aeg tuleks kirja panna mitte varem kui 6. päevaks.

LIIKUMISVABADUSE PIIRANGU ERANDID

Erandiks on, kui inimene saabub Lätist, Leedust või Soomest töö, õppimise, tervise, perekondlikul põhjusel. Sel juhul ei pea jääma eneseisolatsiooni. Kui inimesel on tehtud PCR test mitte hiljem kui 72h Eestisse saabumisest aga reisib muul põhjusel Balti-Soome riikidest, siis ei pea samuti jääma eneseisolatsiooni.

LISATEAVE

Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast. Ajakohane info on leitav SIIN.

Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on teil võimalik esitada piiriületaja deklaratsioon. Vaata lähemalt SIIN.

Vaata ka Reisi Targalt lehte SIIN.

Korduma kippuvad küsimused

 • Riskiriikidest saabuvad EV kodanikud ja Eesti elamisluba omavad isikud saavad tasuta
 • Proovi saab anda isikut tõendava dokumendi alusel.
 • See on vabatahtlik ja lühendab liikumisvabaduse.
 • Maismaad pidi reisijärgsele tasuta testimisele on vajalik eelneva ja aja broneerimine testimise kõnekeskusest telefonil +372 678 0000 (E-R 9-17).
 • Tasuta saab testida kui naasmise lähteriik on riskiriik, igal esmaspäeval hakkab kehtima Välisministeeriumi uuendatud riskiriikide nimekiri.
 • Eesti elanikest lapsed võivad testida.
 • Välisriikide kodanikele on koroonaproov lennujaamas ja sadamas kaardimaksega 52€, mujal vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale.
 • Kolmandatest riikidest Eestisse esmakordselt õppima ja tööle saabujatel ei ole võimalik testimisega liikumispiirangut lühendada.
Menüü