EESTISSE SAABUMINE JA TESTIMINE

Kõikidele riskiriikidest Eestisse saabujatele (sealhulgas Eesti kodanikud ja elanikud), kes ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud või vaktsineeritutega võrdsustatud kehtib 7-päevane liikumisvabaduse piirang. Ajakohane info riskiriikidest on leitav SIIN.

7-päevast liikumisvabaduse piirangut ei ole võimalik lühendada, va lastel ja noortel, sh kuni 18 ja 19-aastastel juhul kui nad omandavad keskharidust (vt allpool lõiku “Laste ja noorte saabumine ja testimine”).

LASTE JA NOORTE SAABUMINE JA TESTIMINE

Lapsed ja noored, kes pole vaktsineeritud või haigust 6 kuu jooksul läbi põdenud, saavad reisilt tulles teha 4. päeval PCR testi, et osaleda õppetegevuses. Näiteks, kui reisilt saabuti pühapäeval, tuleb test teha neljapäeval. Kui selle tulemus on negatiivne, tohib järgmisel kolmel päeval käia üksnes koolis, huviringis või osaleda noorsootöös, kuid ei tohi sel ajal osaleda muudes tegevustes väljaspool kodu. Näiteks ei tohi käia teatris, kohvikus, kinos.

  • Testida saab avaliku testimise punktis vaid eelneva broneeringu alusel.
  • Aja saab panna lapsele numbril +372 678 0000 (E-R 9-19, L-P 10-16). Vajalik on ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
  • Kui laps annab proovi kurguloputusvedelikust, siis on vajalik olla 1h enne proovi andmist söömata-joomata, nätsu närimata ja hambaid pesemata.
  • Negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab püsima isolatsioonis.
  • Varem kui 4. päeval tehtud test liikumisvabaduse piirangut ei lühenda.

TESTITULEMUSED

Testimist viib läbi avaliku testimise organisatsioon. Kõik proovid analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene järgima liikumisvabaduse piirangut. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testitavat tekstisõnumi teel, positiivsete puhul helistatakse. Tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga sisenedes.

LISATEAVE

Riikide riskitaset uuendatakse reedeti ning see on leitav kriis.ee lehel.

Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on teil võimalik esitada piiriületaja deklaratsioon. Vaata lähemalt SIIN.

Vaata ka Reisi Targalt lehte SIIN.

Menüü