Seireuuringus hinnatakse koroonaviiruse levimuse kõrval ka viirusevastaste antikehade hulka

TÜ teadlased koostöös avaliku testimisega viib läbi järjekordse seire laine, mis algab 12. veebruaril. Koroonaviiruse levimuse seireuuringus asutakse viiruse leviku kõrval hindama ka seda, kui paljude inimeste organismis on viiruse vastu tekkinud antikehad ning millisel hulgal neid on. Nii saab peale viiruse levimuse ülevaate ka võimaliku immuunsuse saavutanute osakaalust täiskasvanud elanike seas.

Koroonaviirusevastased antikehad tekivad inimese verre teisel kuni kolmandal haigusnädalal või pärast vaktsineerimist. Uuringute andmeil võivad antikehad püsida veres vähemalt pool aastat. Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul lisati antikehade analüüsimine uuringusse selleks, et saada parem ülevaade võimaliku immuunsuse tekkest täiskasvanutel. „Antikehade test näitab, kui paljud inimesed on koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbi põdenud või koroonaviirusega kokku puutunud. Lisaks võimaldab antikehade määramine hinnata immuunsuse taset elanikkonnas, võttes arvesse ka seda, et teatud hulk inimesi on juba saanud koroonavastase vaktsiini. Saadud teadmistest on abi tervishoiukorralduslike otsuste tegijatele,“ selgitas Kalda.

Seireuuirngu proove võetakse edaspidi ainult siseruumides

Seekordne seireetapp toimub 11.–21. veebruarini ning selle vältel küsitletakse ja testitakse juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud inimest üle Eesti. Kuna antikehade uuring eeldab veeniverest proovi võtmist, muutub senine seireuuringu testimiskorraldus ja kõik proovid võetakse siseruumides selleks eraldi loodud testimispunktides.

Edaspidi palutakse uuringus osalejatel anda korraga kaks proovi: viiruseproov ninaneelust, alaealistel kurguloputusvedelikust ja antikehade taseme hindamiseks vajalik proov veeniverest. Proovi andmiseks helistatakse osalejatele Medicumi ja SYNLABi testimise kõnekeskusest ning lepitakse kokku sobiv aeg maakonnakeskustesse loodud testimispunkti tulekuks. Seal on uuringus osalejate vastuvõtuks sisse seatud eraldi testimiskohad.

Proove saab anda vaid seireks loodud spetsiaalsetes proovivõtupunktides:

Asukoht Teenusepakkuja Aadress Täpsustus
Tallinn SYNLAB Töökoja 1 Ootamine väljas. Kutsutakse sisse kellaajaliselt.
Tallinn Medicum Punane tn 61 II korruse. Vajalik võtta numbriautomaadist järjekorranumber “Seire” alt.
Tartu SYNLAB Teguri 37b I korrusel, SYNLABi proovivõtupunkt.
Viljandi SYNLAB Turu 8/10 II korrus, kab 216
Võru SYNLAB Jüri 19a IV korrus, kab 412
Pärnu SYNLAB Suur-Sepa 14 Sissepääs sisehoovist
Rapla SA Raplamaa Haigla Alu tee 1 Siisepääs polikliiniku registratuuri uksest, II korrus, kab 9.
Paide Järvamaa Haigla Tiigi tn 8 B-korpus
Valga Qvalitas Peetri tn 2 Valga haigla ees kiirabiestakaadi juures, siseruumides, Qvalitase testimispunktis.
Rakvere Rakvere Polikliinik Tuleviku 1 II korrus, kab 25
Jõhvi SYNLAB Jaama 34 kab 21
Narva SYNLAB Kangelaste prospekt 2
Hiiumaa Hiiumaa Haigla Rahu 2 b, Kärdla Hiiumaa haigla polikliinik
Saaremaa Kuresaare Haigla Aia 25 Kuressaare Haigla peauksest paremale esimene kabinet
Haapsalu Läänemaa Haigla Vaba 6 Polikliinik, I korrus, kabinet 210
Põlva Põlva Haigla Uus tn 2 Südameapteegi maja, proovivõtu kabinetti pääseb väljast, vt silte.
Jõgeva Jõgeva Haigla Piiri 2 Ninaneeluproov kiirabi baasi tagant maja otsast eraldi sissepääsuga, vereproov ümber maja II korruse laboris.

Mõlema proovi andmiseks kulub kokku umbes 10 minutit. Puudega inimestel, eakatel ja piiratud liikumisvõimega inimestel on endiselt võimalik tellida koju testimisbrigaad.

Testide vastused saab uuringus osaleja kolme päeva jooksul. Tulemused kantakse ka tervise infosüsteemi. Uuringu käigus positiivse viiruseproovi andnud inimestega suhtleb uuringumeeskond kahe kuni nelja nädala jooksul korrapäraselt, et jälgida haiguse kulgu.

Uuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadusrühm koostöös SYNLAB Eesti, Medicumi, Kantar Emori, Qvalitase, Confodo, Corrigo, Alre, Eldred, Fertilitase, Kuressaare Haigla, Hiiumaa Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Raplamaa Haigla, Põlva Haigla ja Jõgeva Haiglaga.

Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.

Menüü