Koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tulemusele on võimalik tellida sertifikaati – laboripoolset kinnitust  tulemuse kohta. Sertifikaat on kolmkeelne – eesti, vene ja inglise.

Mis juhul vajan sertifikaati?

Negatiivse tulemuse puhul on sertifikaat sobilik dokument piiri ületamiseks, tööandjale või kindlustusjuhtumite puhul. Positiivset sertifikaati võib vaja minna reisitõrke kindlustuse puhul tõendamiseks. Positiivse tulemuse korral sertifikaati minu.synlab.ee automaatselt ei väljasta, seda saab testi.me lehelt või eraldi tellides.

Piiriületamisel on kriitilise väärtusega teadmine, et enamus riigid aktsepteerivad riiki sisenemisel sertifikaate. Reisijatel palume ajastada oma proovi andmine sihtriiki saabumise järgi vastavalt sihtriigi poolsetele nõuetele.

Milline riik, millistel tingimustel riiki siseneda lubab, on kehtestatud iga riigi välisministeeriumi kodulehel. Välisministeerium koondab ja uuendab sellekohast infot oma Reisi targalt lehel

Ka Eestisse reisimise info koondab ja uuendab välisministeerium oma lehel.

Andmed sertifikaadile

Sertifikaadi vormistamiseks on vajalikud järgmised andmed:

  • prooviandja ees- ja perekonnanimi
  • sünniaeg
  • isikut tõendava dokumendi number
  • elukohariik

Labori poolt lisatakse proovi võtmise kuupäev, analüüsitav materjal, laboris testimise meetod ning tulemus.

Uue mobiilirakenduse TESTI kaudu on see võimalik endale koostada tasuta. Lae rakendus alla SIIN. Kui soovite seda paberkujul, on tegemist tasulise teenusega, makstes erinevate teenuseosutajate juures 2-10 eurot.

Avaliku testimise partnerite (logod avalehel) sertifikaadi vorm on kooskõlastatud Välisministeeriumi, Terviseameti ja Eesti Perearsti Seltsiga.

Kust saab sertifikaati?

Sertifikaadi saamise koht sõltub sellest, mil viisil andsite koroonaviiruse testi. Kui testi andmise vorm oli:

1.Saatekirjaga, seire, piiriülese testimise raames

Perearsti saatekirjaga tehtud testi alusel genereeritud sertifikaadi reisimiseks kasutamine ei ole lubatud ning on karistatav väärteona (KarS § 218). Rikkujaid on võimalik karistada aresti või kuni kolmesaja trahviühikuga.

Sertifikaate väljastab SYNLAB Eesti labor füüsiliselt kohale tulles ja kohapeal sertifikaadi vormistamise eest tasudes (2€) järgmistes kohtades ja aegadel:

o Tallinnas, Veerenni 53a, 6. korrus (E-R 7.30-16.00)
o Tartus, Raatuse 21 (E-R 8.00-12.00)
o Jõhvis, Jaama 34 1. korrus (E-R 9.00-12.00)
o Narvas, Tallinna mnt 21 (E-P 9-13)

2. Tasulise proovi korral

Sertifikaate väljastab proovi võtnud tasulise teenuse osutaja.

  • SYNLABis tasulisena koroonaviiruse proovi andnud inimesed saavad negatiivse testi tulemuse korral tellida sertifikaadi läbi kliendiportaali minu.synlab.ee, kust saab selle endale alla laadida ja välja printida. Teine võimalus on tellimuse järgselt pöörduda ükskõik millisesse SYNLABi eelmainitud punkti, kes selle paberkandjal väljastab.
  • Medicumi puhul avaldab klient sertifikaadi saamise soovi testimisele registreerimisel. Sertifikaadi saab kätte 24h pärast füüsiliselt kohale tulles Medicumi registratuurist või krüpteeritult meili peale.
  • Valvekliinik väljastab SYNLABis analüüsitud proovide sertifikaate skaneeritud kujul e-maili teel, paberkandjal kliinikus kohapeal või posti teel. NB! Valvekliinikus koroonaproove ei võeta. Lisainfo SIIN.

Välismaalaste puhul väljastatakse sertifikaat kas e-kirjaga või kohapeale järele tulles.

3. Mobiilirakendusest TESTI

Kui olete oma koroonaviiruse testi teinud perearsti saatekirjaga, seire raames, piiriüleselt või tasuliselt SYNLABis, saate endale alla laadida mobiilirakenduse TESTI ning ise koostada seal sertifikaadi.

SYNLABi video, kuidas broneerida aeg koroonatestile ja saada sertifikaat piiriületuseks, on leitav SIIN.

Laste sertifikaat

Kui lapse proov on analüüsitud SYNLABis, saab laps Mobiil-ID või Smart-ID olemasolul endale TESTI mobiilirakenduses ise sertifikaadi genereerida. Samuti pääseb lapse andmetele ligi lapsevanem/seaduslik esindaja nii TESTI mobiilirakenduses, kui ka digilugu.ee keskkonnas, kes saab vastavas keskkonnas sertifikaati genereerida. Selleks peab vanem tulemuste all oma rolli ära vahetama.

Kui lapsevanem on tellinud testi tasulisena SYNLABi testimispunktis, kuvatakse lapse tulemus testi tellinud vanema ajajoonel portaalis minu.synlab.ee ning sertifikaadi saab ka seal tasuta genereerida.

Tõrgete ilmnemisel lapse sertifikaati genereerimisel, võtke aegsasti ühendust proovi võtnud asutusega, edastades lapse nime, sünniaja, elukohariigi ja reisidokumendi numbri.

Välismaalaste puhul väljastatakse sertifikaat kas e-kirjaga või kohapeale järele tulles.

COVID tõend ja selle kasutamine

COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel tõendada tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust. Täpsem info SIIN.

 

Dokumendi võltsimine on Eesti Vabariigis kuritegu. Võltsitud dokumendi kasutamine on samuti kuritegu. Mõlemad tegevused on karistatavad karistusseadustiku paragrahvide § 344 ja 345 alusel.
Rikkumistest palume teada anda andmekaitse@synlab.ee.

Menüü