Septembrist saavad riskiriigist naasjad lennujaamas ja sadamas koroonaviiruse testi teha

Reisilt naastes testimine

COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad liikumisvabaduse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes lennujaamas ja sadamas testida. Eesti elanikele on testimine vabatahtlik ja tasuta, välismaalased saavad kohapeal tasuda kaardimaksega. Liikumisvabaduse lühendamiseks on vajalik anda kaks proovi. See võimalus ei kehti kolmandatest riikidest esmakordselt tööle või õppima saabujatele.

Esimese proovi saab anda Tallinna sadama A- ja D-terminalis jalgsi saabujate alal Confido meedikute abil ning Tallinna lennujaamas Qvalitase ajutises testimispunktis saatekirja alusel, saatekiri vormistatakse inimesele kohapeal, selleks küsitakse naasmise lähteriiki ja aega. Saatekirja vormistamine ja proovi võtmine võtab aega umbes 5 minutit, sadamas ja lennujaamas testitakse inimesi elavas järjekorras. Testimispunktid on avatud vastavalt laevade ja lennukite saabumisele, vahepealsel ajal suletud.

Maismaad pidi saabujad saavad esimesele prooviandmisele aja broneerimiseks avaliku testimise kõnekeskusesse numbril 678 0000 (E-R 9-17). Eestis testitakse esmases järjekorras sümptomitega inimesi. Seetõttu on järjekorrad 1-2 päeva, mistõttu on Eestisse saabumise aja teadmisel soovituslik aeg testimisele ette broneerida. Proovi saab anda üle Eesti avalikes testimiskohtades Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Paides, Rakveres, Kuressaares, Võrus ja Kärdlas.

Välismaalased saavad liikumisvabaduse lühendamiseks teha samuti tööandjaga kokkuleppel tööle minemise vajaduse eesmärgil Tallinna lennujaamas ja Tallinna sadamas saabudes koroonatesti, aga neile on see tasuline – 67€. Tasuda saab kohapeal kaardiga. Teine võimalus on tasuliseks proovi andmiseks SYNLABis.

Euroopa Liidu ühtse nimekirja välisest kolmandast riigist Eestisse esmakordselt tööle või õppima tulnud välisriigi kodanikud EI saa testimisega liikumisvabaduse piirangut lühendada. Nende puhul kehtib endiselt reegel, et isiku kutsujal tuleb koostöös isikuga tagada viimasele võimalus viibida Eestisse saabumisest kuni 14 kalendripäeva jooksul oma elukohas või püsivas viibimiskohas ja läbida koroonaviiruse testimine viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustestimine mitte varem kui Eestis viibimise 14. päeval.

Teise, seitsme päeva pärast antava tasuta testi osas võtab antud kõnekeskus ise aja pakkumiseks ühendust. Esimese tasulise testimise aja panija peab endale ise teise aja panema. Teist proovi saab anda ainult eelbroneeritud ajal avalike testimise punktides Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Viljandis, Paides, Rakveres, Võrus, Kuressaares ja Kärdlas.

Testimist viib läbi avaliku testimise organisatsioon. Kõik proovid analüüsitakse SYNLABi Tallinna laboris.

Testi tulemuse teada saamiseni peab inimene viibima täielikus eneseisolatsioonis. Negatiivsetest tulemustest teavitatakse testijat tekstisõnumi teel, positiivsete osas helistatakse, tulemus on nähtav ka terviseinfosüsteemis digilugu.ee ID-kaardiga sisenedes. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja  elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.

Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 14-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee. Teise testi aja kokkuleppimiseks helistatakse testitavale avaliku testimise kõnekeskusest.

Riskiriigiks loetakse riiki, kus koroonaviirusesse nakatumine on 16 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta või kõrgem. Riskiriikide nimekirja uuendab Välisministeerium igal reedel ja need hakkavad kehtima uue nädala esmaspäevast.

Ajakohane info on leitav: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele.

Eelmine teade
WRC Rally Estonia kõikidele osalejatele tehakse koroonatestid
Järgmine teade
Kumba kasutada – koroonaviirus vs COVID-19
Menüü